SARIMI TAMAMLANAN MOTORUN VERNİKLENME ÖNCESİ SON TESTİMotor vernikleme yapılmadan önce , sarımı tamamlanan motor özel cihazımızla teste tabi tutulmaktadır.Bu testler ;
-Açık sargı bobin hata testi
-Faz açısı
-Faz balansı
-Empedans
-Akım – Frekans
-İzolasyon
- Rotor (Kısa devre çubuklarında kırık veya çatlak,Hava boşluğu,Döküm boşluğu)
Testleri olmak üzere 7 parça testten oluşmaktadır. Adı geçen testler yapılarak motorun kondisyonu takip edilir ve motor hakkında rapor verilir.
Empedans ölçümünün temelini oluşturduğu test sistemi sayesinde fazlar arasında, spirler arasında ve faz-toprak arasında kısa devre olup olmadığı, rotor sorunları, rotor kısadevre çubuklarında problem olup olmadığı veya rotor döküm gövdesinin durumu kontrol edilir.Hangi elektriksel arızanın ne boyutta olduğu tespit edilerek ,rapor alınır.

VERNİKLEME Sarımı tamamlanan motorların sarım testi yapıldıktan sonra ,İtalyan malı yüksek ısıya ve gerilim darbelerine dayanıklı Dolphs marka fırın verniği ile, motorun çalışma yapısına göre ısı derecesi yüksek olan motorlarda 70C den 140C ye kadar fırınlama yapılır.Kavilak hava kurumalı + fırın verniği veya yüksek voltaj motorlarına kullanılan karışımlı Elektrokim marka vernik ile ısıtılıp vernikleme yapılmaktadır.