ELEKTRİK MOTORU TEST SİSTEMİ
 • Firmamızda Yeni Teknoloji Motor Test Sistemi sayesinde ; hangi ölçüde olursa olsun
  1-fazlı, 2-fazlı, 3-fazlı AC motor, Stator ve Rotorda hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ;
  • Açık Sargı Bobin Hata Testi
  • Faz Açısı (Fi)
  • Faz Balansı
  • Empedans (Z)
  • Akım - Frekans (I/F)
  • İzolasyon
  • Rotor (Kısa devre çubuklarında kırık veya çatlak,Hava boşluğu,Döküm boşluğu)
  Testleri yapılarak motorun kondisyonu takip edilir ve motor hakkında rapor verilir.

  Basit bir motor devresi direnç, empedans, endüktans, kapasitans ve faz açısı gibi temel özelliklerle nitelendirilir. Bu özelliklerin belirli zamanlarda kontrol edilmesi ise motorun sağlığı açısından önemlidir.

  Motor sargılarında başlıca 4 tip arıza bulunmaktadır:
  -Spirler arası kısa devre: Aynı bobinde bulunan spirler arasında bulunan kısa devre
  - Bobinler arası kısa devre: Aynı fazda bobinler arası kısa devre
  - Fazlar arası kısa devre: Farklı fazlardaki bobinler arası kısa devre
  - Topraklama hataları: Faz ile toprak veya bobin ile toprak arasındaki izolasyon zayıflığı

  Rotorda ise sıklıkla görülen arızalar şunlardır:
  -Kısa devre çubuklarında kırık veya çatlak
  -Döküm boşlukları
  -Hava boşluğu problemleri

  Empedans ölçümünün temelini oluşturduğu test sistemi sayesinde fazlar arasında, spirler arasında ve faz-toprak arasında kısa devre olup olmadığı, rotor sorunları, rotor kısadevre çubuklarında problem olup olmadığı veya rotor döküm gövdesinin durumu kontrol edilir.Hangi elektriksel arızanın ne boyutta olduğu tespit edilerek ,rapor alınır.